موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه حسابداری
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلاس اصول حسابداری 2 جناب آقای شکرالهی سه شنبه مورخ 1398/02/24 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/02/24-10:31:51