موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس شهاب الدین حسینی شنبه مورخ 1398/03/04 و سه شنبه مورخ 1398/03/07 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/03/04-10:25:58