دانشگاه
نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران یافته های نوین و کاربردی
نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران یافته های نوین و کاربردی در تاریخ 24 آذرماه 1400 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا برگزار شد. ...

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آپادانا و دانشگاه ارمنستان
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آپادانا و دانشگاه ارمنستان ...

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودي‌ تحصيلات ‌تکميلي‌ (دوره‌هاي‌کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌) سال‌ 1400
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودي‌ تحصيلات ‌تکميلي‌ (دوره‌هاي‌کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌) سال‌ 1400 ...

فیلم های آفلاین آموزشی
استاد یوسفی با ۲۵ سال سابقه تدریس مولف برترین کتاب آمادگی آزمون ارشد و دکتری کامپیوتر رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ...

نشست مشترک مسئولین دانشگاه آپادانا و دانشگاه پیرائوس یونان
نشست مشترک مسئولین دانشگاه آپادانا و دانشگاه پیرائوس یونان ...

آموزشی
تکمیل ظرفیت و پذیرش آزمون سراسری (کارشناسی پیوسته) بهمن ماه سال 1400
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی تکمیل ظرفیت و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری (کارشناسی پیوسته) بهمن ماه سال 1400 ...

پژوهشی
تحصیلات تکمیلی
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد پرویزی رشته عمران _ سازه
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد پرویزی رشته عمران _ سازه ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم رضوان گودرزی رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم رضوان گودرزی رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مسعود عباسی رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مسعود عباسی رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم لیلا فروزنده رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم لیلا فروزنده رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم محبوبه دهقانی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم محبوبه دهقانی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم بهنوش مرادی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم بهنوش مرادی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سوزان مرادی نجار رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سوزان مرادی نجار رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مدیا افراسیابی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مدیا افراسیابی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای علیرضا زارع رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای علیرضا زارع رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای حسین رزمجوئی رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای حسین رزمجوئی رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار مهشید بهرامی رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکار مهشید بهرامی رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای جابر بدوی رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای جابر بدوی رشته کامپیوتر ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهرنوش سیدی رشته معماری داخلی
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهرنوش سیدی رشته معماری داخلی ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فریبا پورسنگ بر رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فریبا پورسنگ بر رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم برفی پور رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم برفی پور رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای رضا موسوی رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای رضا موسوی رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محسن مظلوم گل برنجی رشته عمران _ مدیریت ساخت
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محسن مظلوم گل برنجی رشته عمران _ مدیریت ساخت ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد رضا پور طالبی رشته عمران _ مدیریت ساخت
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد رضا پور طالبی رشته عمران _ مدیریت ساخت ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم غفوری رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم غفوری رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سحر جعفری رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سحر جعفری رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم گلشن مانگری رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم گلشن مانگری رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم معطر شیرین فشان رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم معطر شیرین فشان رشته کامپیوتر ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم زهرا ابراهیمی رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم زهرا ابراهیمی رشته کامپیوتر ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهناز جوکاران رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهناز جوکاران رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای رحمان ابوالحسن بیگی رشته عمران _ مدیریت ساخت
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای رحمان ابوالحسن بیگی رشته عمران _ مدیریت ساخت ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای امین حسنیان پورفریدنی رشته عمران _ مدیریت ساخت
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای امین حسنیان پورفریدنی رشته عمران _ مدیریت ساخت ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فاطمه شیراز بخت رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فاطمه شیراز بخت رشته برنامه ریزی شهری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فاطمه فتح الهی رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فاطمه فتح الهی رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فاطمه شکری رشته مدیریت کسب و کار
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فاطمه شکری رشته مدیریت کسب و کار ...

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی در زمینه فرایند انتخاب استاد راهنما و اخذ پایان نامه
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی در زمینه فرایند انتخاب استاد راهنما و اخذ پایان نامه ( دانشجویان ورودی مهر 1399 و ماقبل ) ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فاطمه رستمی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فاطمه رستمی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای امیر عباس حسنی آزاد رشته عمران _ مدیریت ساخت
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای امیر عباس حسنی آزاد رشته عمران _ مدیریت ساخت ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهسا بابائی نژاد رشته معماری _ معماری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهسا بابائی نژاد رشته معماری _ معماری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم راضیه مورد زاده رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم راضیه مورد زاده رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم افسانه اسدی رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم افسانه اسدی رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم معصومه باقری رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم معصومه باقری رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم معصومه عالیشوندی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم معصومه عالیشوندی رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای نوید ملکی شیره جینی رشته مدیریت کسب و کار
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای نوید ملکی شیره جینی رشته مدیریت کسب و کار ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم ندا رضائی رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم ندا رضائی رشته ارتباط تصویری ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فرشته یادگار رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فرشته یادگار رشته طراحی پارچه و لباس ...

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مرجان روستا رشته معماری _ معماری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مرجان روستا رشته معماری _ معماری ...

فرهنگی
اخبار مالی
روابط بین الملل
مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود 1400
مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود 1400 ...

به گزارش روابط بین الملل دکتر جیمیل آتاکارا دانشیار دانشگاه بین االمللی قبرس و رینس دانشکده معماری در کنفرانس شهر هوشمند به عنوان سخنران کلیدی سخنرانی با عنوان زیر را ارایه نمودند
به گزارش روابط بین الملل دکتر جیمیل آتاکارا دانشیار دانشگاه بین االمللی قبرس و رینس دانشکده معماری در کنفرانس شهر هوشمند به عنوان سخنران کلیدی سخنرانی با عنوان زیر را ارایه نمودند ...

به گزارش روابط بین الملل پروفسور دیمیتریوس ورگادوس عضوکمیته علمی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند در روز کنفرانس به عنوان سخنرانی کلیدی ارایه داشتند
به گزارش روابط بین الملل پروفسور دیمیتریوس ورگادوس عضوکمیته علمی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند در روز کنفرانس به عنوان سخنرانی کلیدی ارایه داشتند ...

نشست مشترک مسئولین دانشگاه آپادانا و دانشگاه پیرائوس یونان
نشست مشترک مسئولین دانشگاه آپادانا و دانشگاه پیرائوس یونان ...

تفاهم نامه ها ( روابط بین الملل)
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آپادانا و دانشگاه ارمنستان
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آپادانا و دانشگاه ارمنستان ...

مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.