دانشگاه
آغاز انتخاب رشته صرفاًبراساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته سال 1401
آغاز انتخاب رشته صرفاًبراساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته سال 1401 از سه­ شنبه مورخ 1401/05/18 تا روز يکشنبه مورخ 1401/05/23

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران یافته های نوین و کاربردی
نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران یافته های نوین و کاربردی در تاریخ 24 آذرماه 1400 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا برگزار شد.

آموزشی
پژوهشی
تحصیلات تکمیلی
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم شیوا ضیغمی رشته معماری داخلی
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم شیوا ضیغمی رشته معماری داخلی

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم رزا رفعتی رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم رزا رفعتی رشته ارتباط تصویری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم خدیجه خرسند رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم خدیجه خرسند رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم شیما علی زاده رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم شیما علی زاده رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم روستا رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم روستا رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا میرشکاری رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا میرشکاری رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم هاجر خلیفه لیراوی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم هاجر خلیفه لیراوی رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد رضا نادری فر  رشته معماری _ معماری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد رضا نادری فر  رشته معماری _ معماری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم دعایی رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم دعایی رشته کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم یگانه اسکندری رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم یگانه اسکندری رشته کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهلا رحمانی فر  رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهلا رحمانی فر  رشته ارتباط تصویری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم نگار ذبیحی نیا رشته معماری _ معماری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم نگار ذبیحی نیا رشته معماری _ معماری

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای حامد جعفری رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای حامد جعفری رشته برنامه ریزی شهری

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مهدی رستگاری رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مهدی رستگاری رشته کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای امیر پاشا جهانی فر رشته معماری داخلی
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای امیر پاشا جهانی فر رشته معماری داخلی

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سعیده جلالی رشته معماری _ معماری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سعیده جلالی رشته معماری _ معماری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا گودرزی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا گودرزی رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا رضائی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سارا رضائی رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم میترا رضائی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم میترا رضائی رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای سجاد غضنفر رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای سجاد غضنفر رشته کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مرضیه امینیان رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مرضیه امینیان رشته کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم زهرا شکیب رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم زهرا شکیب رشته کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد پرویزی رشته عمران _ سازه
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد پرویزی رشته عمران _ سازه

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم رضوان گودرزی رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم رضوان گودرزی رشته برنامه ریزی شهری

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مسعود عباسی رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای مسعود عباسی رشته ارتباط تصویری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم لیلا فروزنده رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم لیلا فروزنده رشته ارتباط تصویری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم محبوبه دهقانی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم محبوبه دهقانی رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم بهنوش مرادی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم بهنوش مرادی رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سوزان مرادی نجار رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سوزان مرادی نجار رشته ارتباط تصویری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مدیا افراسیابی رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مدیا افراسیابی رشته طراحی پارچه و لباس

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای علیرضا زارع رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای علیرضا زارع رشته برنامه ریزی شهری

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای حسین رزمجوئی رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای حسین رزمجوئی رشته برنامه ریزی شهری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار مهشید بهرامی رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکار مهشید بهرامی رشته برنامه ریزی شهری

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای جابر بدوی رشته کامپیوتر
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای جابر بدوی رشته کامپیوتر

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهرنوش سیدی رشته معماری داخلی
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مهرنوش سیدی رشته معماری داخلی

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فریبا پورسنگ بر رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم فریبا پورسنگ بر رشته برنامه ریزی شهری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم برفی پور رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم برفی پور رشته برنامه ریزی شهری

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای رضا موسوی رشته برنامه ریزی شهری
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای رضا موسوی رشته برنامه ریزی شهری

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محسن مظلوم گل برنجی رشته عمران _ مدیریت ساخت
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محسن مظلوم گل برنجی رشته عمران _ مدیریت ساخت

جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد رضا پور طالبی رشته عمران _ مدیریت ساخت
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای محمد رضا پور طالبی رشته عمران _ مدیریت ساخت

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم غفوری رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم مریم غفوری رشته ارتباط تصویری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سحر جعفری رشته ارتباط تصویری
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم سحر جعفری رشته ارتباط تصویری

جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم گلشن مانگری رشته طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه سرکارخانم گلشن مانگری رشته طراحی پارچه و لباس

فرهنگی
اخبار مالی
تفاهم نامه
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آپادانا و دانشگاه ارمنستان
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آپادانا و دانشگاه ارمنستان

مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.