فرم های آموزشی

فرم های آموزشی را از این قسمت دانلود کنید

عملیات عنوان فایل توضیحات تاریخ ویرایش تعداد دانلود حجم
 • بازدید علمی 1400/02/06 128 155.4 KB
 • پیشنهاد عنوان پایان نامه گروه هنر 1400/02/06 117 131.3 KB
 • تعهد نواقص پرونده 1400/02/06 107 122.0 KB
 • حذف درس 1400/02/06 123 235.8 KB
 • درخواست برگزاری هم زمان امتحانات 1400/02/06 115 145.0 KB
 • دریافت گواهی موقت 1400/02/06 112 109.6 KB
 • صورت جلسه ارائه و ارزیابی طرح نهایی (فرم نمره) 1400/02/06 115 157.7 KB
 • طرح درس 1400/02/06 99 30.8 KB
 • فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی رشته معماری 1400/02/06 112 114.0 KB
 • فرم تایید مطالعات 1400/02/06 113 134.7 KB
 • فرم تغییر نمره 1400/02/06 121 373.3 KB
 • فرم معرفی ارائه پایان نامه ارتباط تصویری (فرم شماره 3) 1400/02/06 122 130.9 KB
 • فرم نمره پروژه کاردانی گرافیک 1400/02/06 114 214.6 KB
 • فرم همنیاز 1400/02/06 113 75.3 KB
 • فرم کرکسیون طرح نهایی معماری 1400/02/06 119 115.5 KB
 • گواهی ارائه مدارک 1400/02/06 114 110.1 KB
 • مفقود شدن کارت دانشجویی 1400/02/06 114 109.0 KB
  مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.