فرم درخواست استفاده از خوابگاه دانشجوی
نام *
نام خانوادگی *
محل تولد *
کد ملی *
تاریخ تولد *
وضعیت تاهل *
شماره دانشجویی *
مقطع *
رشته *
نام پدر *
تحصیلات پدر *
تلفن پدر *
نام مادر *
تحصیلات مادر *
تلفن مادر *
محل سکونت خانواده *
شغل پدر *
نام و نام خانوادگی همسر
تحصیلات همسر
تلفن همسر
کد پستی *
آدرس محل سکونت *
بازگشت
مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.