پروفسور آنجلوس کوشیوس ریاست دانشگاه دولتی پیرائوس یونان به عضویت کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت اخلاق و کسب و کار درآمدند

پروفسور آنجلوس کوشیوس ریاست دانشگاه دولتی پیرائوس یونان به عضویت کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت  اخلاق و کسب و کار درآمدند

پروفسور آنجلوس کوشیوس ریاست دانشگاه دولتی پیرائوس یونان به عضویت کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت  اخلاق و کسب و کار درآمدند

پروفسور آنجلوس کوشیوس ریاست دانشگاه پیرائوس می باشند. ایشان  مولف بیش از صد مقاله و کتاب در زمینه توسعه اقتصاد ملی ، اروپایی و بین المللی و مدیریت سیاستهای عمومی و منطقه ایی می باشند. در سالهای 1987 الی 1991 ایشان پژوهشگر تحقیقات بین رشته ایی اقتصاد بین المللی و اروپایی دانشگاه توبینگن آلمان بوده اند. همچنین در سالهای 1999 الی 2007 مدیریت برنامه های توسعه و ارزیابی سیاستها در دانشگاه تسالی یونان را بر عهده داشته اند. ایشان عضو کمیته علمی 96 برنامه پژوهشی اروپایی و هماهنگ کننده طرح های متعدد شهرداری  ، وزارتخانه ها و سایر نهادهای یونان در زمینه های توسعه ، بهره برداری از منابع و توانمندسازی دولتهای محلی و انطباق آن با اقتصاد در حال توسعه و چالش های اجتماعی و زیست محیطی بوده اند.

پروفسورکوشیوس همچنین به عنوان مشاور ویژه وزارتخانه های اقتصاد (1990) و امور خارجه (1991-1993)، در همکاری های اروپایی و بین المللی در زمینه توسعه و مسائل اقتصادی خدمت کرده است.


مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.