عضویت آقای دکتر لائو به عنوان هیئت علمی افتخاری موسسه آموزش عالی آپادانا

عضویت آقای دکتر لائو به عنوان هیئت علمی افتخاری موسسه آموزش عالی آپادانا

به گزارش روابط بین الملل آقای دکتر لائو عضو هیئت علمی دانشگاه تکنولوژی مالزی به عضویت هیئت علمی افتخاری موسسه آموزش عالی آپادانا پیوستند. دکتر لائو از محققین برجسته و شناخته شده در سطح بین الملل و دارای بیش از ۲۰۰ مقاله علمی با اچ ایندکس ۴۶ و ثبت هفت اختراع می باشند.


مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.