کارگاه های توانمند سازی و مهارت افزایی

کارگاه های توانمند سازی و مهارت افزایی آموزشی دراردیبهشت و خرداد 1400 برگزار می گردد.لذا علاقه مندان به شرکت در این کارگاه ها می توانند به سایت رویداد های موسسه مراجعه و از تاریخ و زمان برگزاری مطلع گردند. 
آدرس سایت رویداد های موسسه آموزش عالی آپادانا:
workshop.apadana.ac.ir
گواهی شرکت در کارگاه برای تمامی شرکت کنندگان صادرخواهد شد و کارگاه های فوق به عنوان بخشی از فعالیت های کارآموزی پذیرفته خواهد شد.


مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.