به گزارش روابط بین الملل پروفسور دیمیتریوس ورگادوس عضوکمیته علمی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند در روز کنفرانس به عنوان سخنرانی کلیدی ارایه داشتند

به گزارش روابط بین الملل پروفسور دیمیتریوس ورگادوس عضوکمیته علمی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند در روز کنفرانس به عنوان سخنرانی کلیدی ارایه داشتند

Prof. Dimitrios Vergados

Director of Digital Advanced Technologies & Head of the Department of Informatics

University of Piraeus, Greece

به گزارش روابط بین الملل پروفسور دیمیتریوس ورگادوس عضوکمیته علمی کنفرانس بین المللی شهر هوشمند در روز کنفرانس به عنوان سخنرانی کلیدی ارایه داشتند

Title of Speech:

Smart Cities, Smart Technologies and IoT in the New Digital Era

پروفسور دیمیتریوس ورگادوس مدیریت بخش فن آوریهای پیشرفته دیجیتالی و رییس دپارتمان انفورماتیک دانشگاه پیرائوس یونان می باشند. ایشان عضو کمیته علمی و هیئت مدیره ارگانهای مختلف من جمله گروه تکنولوژی الکترونیک ناتو/ آر تی ا، عضو هیئت مدیره مخابرات هلنیک و عضو کیمته علمی کنفرانسهای بین المللی متعدد بوده اند. ایشان دارای بیش از 250 مقاله در نشریات و کنفرانسهای علمی می باشند. علایق پژوهشی ایشان در زمینه های فن آوری های جدید، شبکه های کامپیوتری و ارتباطات، سیستم های مخابراتی، شبکه های هوشمند، ارتباطات مخابراتی بی سیم و شبکه ها، اینترنت اشیا، سیستم های امنیتی و امنیت ارتباطات، شبکه های سنسور بی سیم، فن آوریهای هوشمند و فرهنگ دیجیتال و کاربردها می باشد. پروفسور دیمیتریوس ورگادوس عضو ارشد آی تریپل ای و ای سی ام می باشند.  


مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.